Тарифы банка

Тарифы банка

UzAgroExportBank - ваш надежный партнёр в любой точке мир

На главную

«ЎзАгроЭкспортБанк» АТБ амалдаги банк тарифлари

Хизмат турлари Тарифлар
I. Кредит ажратиш бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат хақлари
1 Кредит хисобрақамини очиш Бепул
2 Кредит ҳисобрақамига ҳизмат кўрсатиш учун Бепул
3 Кредит ҳужжатларини кўриб чиқиш учун бир марталик тўлов Хорижий кредит линиялари ҳисобидан молиялаштириладиган кредитлар ­­– кредит линияси шартларига мувофиқ,
бошқа кредитлар - ЭКОИҲнинг 10 баробари
4 Гаров таъминотини расмийлаштириш учун Бепул
5 Гаров таъминотини гаровдан чиқариш ёки қисман чиқариш Бепул
6 Мониторинг ўтказиш учун Бепул
7 Кредит шартномасига ўзгартириш киритиш ЭКОИҲнинг 5 баробаригача
8 Кредит қолдиғи бошқа банкка сотилганда Бепул
9 Кредит бюросидан олинган маълумот учун Бепул
10 Гаров реестрига ёзув киритилганлиги учун Бепул
11 Очиқ кредит линияларидан фойдаланмаган кредит суммаси учун Бепул
12 Муддати ўтган фоизлар учун пеня Бепул
13 Муддати ўтган кредитлар учун пеня (ўз маблағлари ҳисобидан) Фоиз ставкасининг 1.2 баробар миқдорида бироқ 50 фоиздан ошмаган ҳолда
(жалб қилинган кредит линиялардан ташқари)
II. Бухгалтерия ҳисобини юритиш, банк ҳисобварақлари очиш бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
14 Барча турдаги ҳисобварақларни очиш ва ёпиш Бепул
15 “УзАгроЭкспортБанк” АТБ олдидаги кредит қарздорлигини қоплаш учун ўтказилганда (дебет айланма) Бепул
16 Мижоз бошқа банкка ўтганда ҳужжатларни тайёрлаш ва расмийлаштириш Бепул
17 Битта филиалда мижознинг бир ҳисобварағидан бошқа ҳисобварағига ҳамда махсус ҳисобварақларга пул маблағларини ўтказиш Бепул
18 Бюджет ташкилотларининг бюджет ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш Бепул
19 Кичик тадбиркорлик субъектлари ҳисобварақларидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ўтказиш Бепул
20 Ҳисобварақларга хизмат кўрсатиш бўйича бир ойлик абонент тўлови Бепул
21 Таъсис ҳужжатларига асосан ҳисобварағни ўзгартириш Бепул
22 Ҳисобварақ орқали амалга оширилган тўловлар ҳақида кўчирма олиш Бепул
23 Аккредитив ҳисобварағини тасдиқлаш Бепул
24 Аккредитив ҳисобварағи шартларини ўзгартириш ёки уни бекор килиш ЭКОИҲнинг 1 баробари
25 Мижоз ҳисобварағининг ҳолати тўғрисида маълумотнома бериш ва тасдиқлаш ЭКОИҲнинг 10 %
26 Мижоз талабига кўра сўровномалар тайёрлаш ва жўнатиш ЭКОИҲнинг 10 %
27 Мижознинг барча ҳисобварақларидан пул маблағларини ўтказиш (дебет айланма) Дебет айланманинг 0,1 фоизи
28 Электрон тўловлар ўтказиш Ахборотлаштириш Бош Маркази харажатларининг 1,5 баробаригача (Тариф тасдиқланган сана ҳолатига 120 сўм)
III. Банк картталарига хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
29 Иш ҳақи, стипендия, пенсия, нафақа учун маҳаллий банк карточкаларини очиш  
30 Умумий тартибда маҳаллий банк карталарини хамда корпоратив банк карталар очиш  
31 Маҳаллий банк карталарини хамда корпоратив банк картани муддати ўтганда алмаштириш ЭКОИҲнинг 15 %
32 Маҳаллий банк карталарини хамда корпоратив банк картани йўқотилган ёки шикастланганда ЭКОИҲнинг 15 %
33 Маҳаллий банк карточкаларини банк кассалари орқали тўлдириш Бепул
34 Маҳаллий банк карталари ўртасида ўзаро пул ўтказиш (Р2Р) 0,5 %
  Маҳаллий банк карталари орқали тўловлар амалга ошириш (карта эгасидан олинадиган комиссия) Бепул
35 Маҳаллий банк картани хамда корпоратив банк картасини СТОП листга кўйиш Бепул
36 Махаллий банк карта хамда корпоратив банк картаси блокка тушган ҳолда қайта активлаштириш Бепул
37 Маҳаллий банк карталаридан нақд пул бериш Ўзи эмиссия қилган банк карталаридан банк кассаси орқали – бепул, бошқа банк карталаридан банк кассасидан ва банкоматлар орқали 1%
38 Корпоратив банк картасини тўлдириш Ўтказма суммасидан 0,5 %
39 Корпоратив банк картасидан кўчирма бериш ЭКОИҲнинг 10%
40 Сўм пластик карточкага дивидент, гонорар, молиявий ёрдам, бошқа турдаги даромадлар (суғурта тўловлари, бюджетдан ва ҳуқуқ тартибот органларидан қайтган маблағлар, хамда қонун ҳужжатлари бўйича даромад деб тан олинмаган маблағлар) кирим қилиш Ўтказма суммасидан 0,5%
41 Жисмоний шахсларга халқаро тўлов картасини муддати ўтганда алмаштириш ХТК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар+ЭКОИҲнинг
30 фоизигача
42 Жисмоний шахсларнинг халқаро тўлов картасини тўлдириш Бепул
43 Жисмоний шахсларга халқаро тўлов картасини СТОП листга кўйиш ХТК стоп листга қўйиш бўйича харажатлар ва хорижий банклар томонидан қилинган почта харажатлари
44 Жисмоний шахсларга халқаро тўлов картасини йўкотганда ёки шикаст етказганда алмаштириш ХТК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар, хорижий банклар томонидан қилинган почта харажатлари+ЭКОИҲнинг
50 фоизигача
45 Жисмоний шахсларга халқаро тўлов картасини муддати ўтганда алмаштириш ХТК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар+ЭКОИҲнинг
30 фоизигача
46 “Узкард” тўлов тизимининг терминаллари ижараси Юридик шахслар учун
25 000 сўм,якка тартибдаги тадбиркорлар учун 15000 сўм
47 Тўлов терминалларини таъмирлаш ёки алмаштириб бериш Таъмирлаш харажати+ЭКОИҲ 1 баробари;
Йўқолган ёки яроқсиз ҳолда, қолдиқ қиймати ҚҚС қўшилган ҳолда+ЭКОИҲ 1 баробари
48 E-POS терминаллари бўйича банк комиссияси Ўтказма суммасидан 1 % гача
IV. Хорижий валютадаги хизматлар учун юридик шахслардан ундириладиган ҳақлар
Юридик шахсларнинг хорижийвалютадаги ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш
49 Барча турдаги валюта хисобварақларни очиш ва ёпиш Бепул
50 Ҳисобварақдан кўчирмани хат орқали юбориш ЭКОИҲнинг 15%
51 Юридик шахслар хисобрақамига нақд хорижий валюта қабул қилиш Бепул
52 Норезидентлардан маҳсулот ва хизматлар тўлови учун нақд хорижий валютани қабул қилиш 0,1%
53 Мижоз талабига кўра ҳужжатлардан кўчирма дубликатини бериш ЭКОИҲнинг 15%
54 Республикадан ташқарига хорижий валютадапул ўтказмалари 0,1% + СВИФТ/телекс харажатлари; максимум – ЭКОИХнинг 10 баробари
55 Бир банк тизими ичида валютада пул ўтказмалари ЭКОИҲнинг 10 %
56 Республика ҳудуди бўйлабвалютада пул ўтказмалари (бошқа банкларга) Суммадан 0,1%; максимум - ЭКОИҲ 1 баробари + СВИФТ/телекс харажатлари
57 Тўлов топшириқнома қабул қилиб олинганидан сўнг, ўтказма шартларининг ўзгариш ЭКОИҲнинг 75 % + СВИФТ/телекс харажатлари
58 Ўтказмани бекор қилиш ва орқага қайтарилиш ЭКОИҲнинг 75 % + СВИФТ/телекс харажатлари
59 Тўлови рад этилган ёки тўланмаган ҳужжатларни қайтариш СВИФТ/телекс харажатлари
60 Юридик шахс ҳисоб рақамидан нақд хорижий валюта ечиб бериш 0,3%
61 Бир валютани бошқа валютага айирбошлаш 0,5%
62 Ички валюта бозорида валюта олди сотди битимлари бўйича воситачилик ҳақи 0,3%
63 Юридик шахслардан хорижий валюта сотиб олиш 0,1%
64 Банкнинг ўз валюта резервидан юридик шахсларга хорижий валютани сотиш 0,3%
65 ЯТТларниниг ҳисоб рақамига тушган хорижий валютани ечиб бериш 0,3%
66 ЯТТларниниг ҳисоб рақамига тушган хорижий валютани бошқа валютага алмаштириш 1%
Инкассо амалиётлари
67 Соф инкассо ЭКОИҲнинг 2 баробари +корреспондент банк харажатлари
68 Инкассога тўлов хужжатларини қабул қилиш ЭКОИҲнинг 1,5 баробари
69 Импорт хужжатли инкассони қабул қилиш ва тасдиқлаш ЭКОИҲнинг 1,5 баробари+корреспондент банк харажатлари
70 Тўлови амалга оширилмаган ҳужжатларни қайтариб юбориш ЭКОИҲнинг 1,5 баробари+ СВИФТ/телекс харажатлари
71 Инкассо хужжатларни текшириш ва жўнатиб юбориш ЭКОИҲнинг 2 баробари
72 Инкассо шартлари ўзгариши ва бекор қилиниши ЭКОИҲнинг 1 баробари
SWIFT хизматлари
73 Республика ташқарисида ЭКОИҲнинг 75%
74 Республика ҳудудида ЭКОИҲнинг 30 %
Импорт- аккредитив хизмати
75 Бошқа банкларга аккредитивларни авизолаш ЭКОИҲнинг 2 баробари
76 Аккредитив очиш Суммадан1 %
77 Эмитент банк сўровига асосан аккредитивни тасдиқлаш ЭКОИҲнинг 1 баробари
78 Аккредитив ҳужжатларини текшириш ва аккредитив бўйича тўловлар қопланган - 0,2 фоизгача,
қопланмаган - келишув асосида
79 Аккредитив шартларини ўзгартириш ЭКОИҲнинг 2 баробари
80 Аккредитивни бекор қилиш ЭКОИҲнинг 2 баробари
Экспорт- аккредитив хизматлари
81 Дастлабки авизолаш ЭКОИҲнинг 2 баробари
82 Аккредитивни авизолаш ЭКОИҲнинг 2 баробари
83 Аккредитивни тасдиқлаш Қопланган- йиллик 0,8 фоиз, қопланмаган- келишув асосида
84 Аккредитив ҳужжатларни қабул қилиш ва таҳлил қилиш Ҳар бир хужжат тури бўйича ЭКОИҲнинг 0,5 баробари +корреспондент банк харажатлари+ СВИФТ/телекс харажатлари
85 Аккредитив шартларини ўзгартириш ЭКОИҲнинг 2 баробари +корреспондент банк харажатлари+ СВИФТ/телекс харажатлари
86 Аккредитивни бекор қилиш ЭКОИҲнинг 2 баробари +корреспондент банк харажатлари+ СВИФТ/телекс харажатлари
Жисмоний шахсларга хорижий валютада хизмат кўрсатиш
87 Ҳисобварақлар очиш ва ҳужжатларни юритиш Бепул
88 Омонат дафтарчасини бериш Бепул
89 Мижоз омонат ҳисобварағига маблағларни нақд ва нақдсиз кирим қилиш Бепул
90 Фуқаролар буюртмасига кўра омонатларни қидириш Бепул
91 Омонатни ўз номига банкнинг бошқа филиалига ўтказиш Бепул
92 ЯТТларнинг ҳисобрақамига тушган хорижий валютани ечиб бериш 0,5%
93 Омонатни ўз номига республика ҳудудидаги бошқа банкларга ўтказиш 0,1 %+СВИФТ харажатлари
94 Жисмоний шахс фойдасига маблағларни электрон тарзда валюта ҳисобварағидан чет элга ўтказиш 0,5 %+СВИФТ харажатлари
95 Юридик шахс фойдасига маблағларни электрон тарзда валюта ҳисобварағидан чет элга ўтказиш 0,5 %+СВИФТ харажатлари
96 Мижоз талабига кўра кўчирма ва ҳисобварақ ҳолати бўйича маълумот тақдим қилиш ЭКОИҲнинг 15 %
97 Омонат ҳисобварағидан ечилган хорижий валютадаги маблағларни хорижга олиб чиқиш учун рухсатномалар бериш ЭКОИҲнинг 30 %
98 Йўқотилган ҳисобварақ дафтарчаси ўрнига бошқасини бериш ЭКОИҲнинг 10%
Пул ўтказмалари
99 Республикадан ташқаридаги оддий ўтказмалар Суммадан 0,2 % + СВИФТ харажатлари
100 Тўлов топшириқномалар қабул қилинганидан сўнг, тўлов шартларининг ўзгариши ЭКОИҲнинг 50 % + хорижий банк харажатлари
101 Ўтказманинг бекор қилиниши ва орқага қайтарилиши Бепул
Валюта айрибошлаш шохобчаларида амалга ошириладиган амалиётлар
102 Жисмоний шахсларнинг шикастланган банкноталарини миллий валютага айирибошлаш ёки шу турдаги шикастланмаган банкнотага алмаштириш 5%
103 Ҳақиқийлигига шубҳа туғдирган чет эл валютасини экспертизага қабул қилиш банкнота учун 500 сўм
104 Муомалага яроқсиз банкноталарни инкассога қабул қилиш 3%
105 Чет эл валютасини шу турдаги чет эл валютасига майдалаш ёки йириклаш 1%
106 Бир хорижий давлатнинг нақд валютасини бошқа хорижий давлатнинг нақд валютасига алмаштириш (конверсия) 1%
V. Пул муомаласи бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
107 Инкассация қилинган тушумни қабул қилиш ва қайта санаш Бепул
108 Инкассатор халтасига маблағларни нотўғри жойлаштирилганда далолатнома тузиш Бепул
109 Нақд пул маблағини бериш - иш ҳақи, нафақа, пенсия, стипендия ва унга тенглаштирилган тўловлар Бепул
110 Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш ва уларни, шу жумладан, экспортга йўналтириш учун тайёрлов корхоналарга нақд пул маблағини ечиб бериш 1%
  Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчиларнинг ҳисобварақларидаги маблағларни нақд шаклда бериш Бепул
111 Нақд пул маблағини бериш - юридик шахс ва хусусий тадбиркорларга топширилган тушумлари 1%
112 Нақд пул маблағини бериш - хусусий тадбиркорларга хисобварағларига келиб тушган нақдсиз пул маблағи ҳисобидан 1%
113 Нақд пул чек дафтарчасини рўйхатга олиш ЭКОИҲнинг 10%
114 Йўқотилган чек дафтарчаси ўрнига янги чек дафтарчасини бериш ЭКОИҲнинг 1 баробари
VI. Жисмоний шахсларга чакана банк хизматлари кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
115 Омонат ҳисоб рақам очиш Бепул
116 Фуқаролар буюртмасига кўра омонатларни қидириш Бепул
117 Омонат дафтарчасини олиш Бепул
118 Мижоз ўз квитанциясини йўқотганда, тўловларни тўлаганлиги ҳақида маълумотнома бериш ЭКОИҲнинг 10%
119 Кредит асосий қарзи ва фоиз тўловлари бўйича бир марталик тўловлар Бепул
120 Алимент тўлаш учун тўловлар Бепул
121 Жисмоний шахслар томонидан бошқа бир марталик тўловларни амалга ошириш Бир банк тизимида - бепул,
бошқа банкларга - 0,5 фоизгача
122 Нақд пулсиз маблағларни омонатга кирим қилиш Бепул
123 Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни пластик карталардан нақд пулсиз маблағларни омонатга кирим қилиш Бепул
124 Омонат ҳисоб рақамига пул маблағларини тушириш Бепул
125 Омонат дафтарчасини йўқотганлиги учун жарима ЭКОИҲнинг 10%
126 Омонат маблағларини бошқа банка ўтказиш 0,3%
127 Жисмоний шахсларнинг пул маблағларини ҳалқаро пул ўтказмалари орқали чет элга ўтказиш ҳамкор билан тузилган шартномага асосан
128 Жисмоний шахс ҳисобрақамига хориждан ёки Ўзбекистондаги бошқа тижорат банкларидан келиб тушган хорижий валютани нақд шаклда бериш 0,5%
129 Элчихонага бериладиган маълумотнома ЭКОИҲнинг 10%
130 Омонат дафтаридаги амалиётлар ва қолдиғи ҳақида омонатчига ёки омонатчининг қонуний вакилига
(ДСҚ, Элчихона ва бошқалар) тасдиқланган маълумотнома бериш
ЭКОИҲнинг 10%
Мижоз аризасига кўра омонат ҳисоб рақамидан нақд пулсиз кўринишда маблағларни ўтказиш
131 Кредит сўндиришга Бепул
132 Ҳаракатсиз ҳисоб рақамларига Бепул
133 Бир тизимдаги омонат ҳисоб рақамларига Бепул
134 Бир банк тасарруфидаги филиалларга бошқа банклардан келиб тушган маблағлар талаб қилиб олингунча, муддатли ва жамғарма омонатларига ўтказиш Бепул
135 Бошқа тизимдаги омонат ҳисоб рақамларига 0,3%
136 Дивиденд кўринишида келиб тушган маблағларни чиқариш 0,5%
137 Ижара кўринишида келиб тушган маблағлар бўйича 0,3%
138 Ҳомийлик, гонорар ва бошқа маблағлар бўйича 0,5%
139 Суғурта маблағлари кўринишида келиб тушган пуллар 0,3%
Касса хизматлари
140 Ойлик ва унга тенглаштирилган тўловлар Бепул
141 Омонат фоизлари ва асосий суммаси Бепул
142 Жисмоний шахсларга ипотека кредити олиш учун бошланғич бадали қайтариб берилганда Бепул
143 Кредит қайтмаслиги туфайли банк томонидан гаровга (балансга) қабул қилинган мол-мулкларни сотиб олишга шакллантирилган маблағлар бўйича Бепул
144 Бир тизимдаги банкларнинг бошқа филиалларидан омонатларни ечиб олиш Бепул
145 Хўжалик юритувчи субъектларни ёпилиши натижасида келиб тушган жисмоний шахснинг улушини бериш 2%
146 Юридик шахслардан ёки бошқа банклардан ўтказиб бериш орқали жисмоний шахсларнинг банкида очилган омонат ҳисобварақларига тушган бошқа маблағлар 1%
147 Жисмоний шахсларга ипотека кредити орқали сотилган уйлар учун келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан бериш 2%
148 Жисмоний шахсларнинг тадбиркорлик фаолиятига боғлиқ бўлмаган нақдсиз даромадларни омонатдан бериш 2%
149 Суд ижроси муассасаси томонидан ижро талабномасига асосан келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан бериш 0,5%
150 Суд қарори ижроси натижасида келиб тушган гаров пулларини фуқароларга омонат ҳисобварақларидан бериш 0,5%
151 Нақдсиз келиб тушган бошқа маблағларни, шу жумладан, омонат ҳисобварақларидан келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан бериш бўйича 2%
VII. Интерактив хизматлар кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари (ҳар ой учун)
152 Интернет банкинг билан амалиётлар 30000 сўм
153 Mobil-internet банкинг билан амалиётлар 20000 сўм
154 СМС-информер билан амалиётлар 15000 сўм
Бошқа турдаги хизматлар кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
155 Кафолат ҳужжатларини кўриб чиқиш 1 фоизгача
156 Кафолат суммасини кўпайтириш ва амал қилиш муддатини узайтириш келишувга асосан
157 Кафолат бериш, кафолат суммасини ошириш келишувга асосан
158 Авизолаш ёки кафолатни банкнинг мажбуриятисиз ўтказиб бериш ЭКОИҲнинг 2 баробаригача
159 Кафолатларнинг шартини сумма ва муддатни ўзгартирмаган ҳолда ўзгартириш бепул
160 Ташкилотлар (Алоқа компаниялари) фойдасига коммунал тўловлар қабул қилинган суммалар учун 0-2 фоизгача
161 Тендерда қатнашиш учун кафолат (объект бошлангич нархи 2% гача) дастлаб ЭКОИҲнинг 2 баробаригача, ғолиб бўлганда ЭКОИҲнинг 5 баробаригача
162 Қопланган кафолат хатини бериш Келишув асосида