Тарифы банка

Тарифы банка

UzAgroExportBank - ваш надежный партнёр в любой точке мир

На главную

«ЎзАгроЭкспортБанк» АТБ амалдаги банк тарифлари

Т/Р Хизмат турлари Тарифлар
I. Кредит ажратиш бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
1 Кредит ҳисобрақамини очиш учун Бепул
2 Кредит ҳисобрақамига ҳизмат кўрсатиш учун Бепул
3 Кредит ҳужжатларини кўриб чиқиш учун бир марталик тўлов Хорижий кредит линиялари ҳисобидан молиялаштириладиган кредитлар - кредит линияси шартларига мувофиқ, бошқа кредитлар - бепул
4 Гаров таъминотини расмийлаштириш учун Бепул
5 Гаров таъминотини гаровдан чиқариш ёки қисман чиқариш Бепул
6 Мониторинг ўтказиш учун Бепул
7 Кредит шартномасига ўзгартириш киритиш БҲМнинг 5 баробаригача
8 Кредит қолдиғи бошқа банкка сотилганда Бепул
9 Кредит бюросидан олинган маълумот учун Бепул
10 Гаров реестрига ёзув киритилганлиги учун Бепул
11 Очиқ кредит линияларидан фойдаланмаган кредит суммаси учун Бепул
12 Муддати ўтган кредитлар учун пеня (ўз маблағлари ҳисобидан) Кредит фоизи 1,2 баробаргача оширилади, бироқ 50 фоиздан ошмаган ҳолда(жалб қилинган кредит линиялардан ташқари)
13 Муддати ўтган фоизлар учун пеня Бепул
II. Бухгалтерия ҳисобини юритиш, банк ҳисобварақлари очиш бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
14 Миллий валютада асосий (ёки бошқа банк мижозига иккиламчи) талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағини очиш Бепул
15 Банк мижозига иккиламчи, бошқа ҳисобварақ очиш ва қайта расмийлаштириш (мулкчилик шакли ўзгарганда, қайта ташкил этилганда) Бепул
16 Талаб қилиб олингунча, иккиламчи ва шу каби депозит ҳисобварақларни ёпиш Бепул
17 Мижознинг барча ҳисобварақларидан пул маблағларини ўтказиш (дебет айланма) Дебет айланманинг 0,1 фоизи
18 Шу банк олдидаги кредит қарздорлигини қоплаш учун ўтказилганда (дебет айланма) Бепул
19 Мижоз бошқа банкка ўтганда ҳужжатларни тайёрлаш ва расмийлаштириш Бепул
20 Битта филиалда мижознинг бир ҳисобварағидан бошқа ҳисобварағига ҳамда махсус ҳисобварақларга пул маблағларини ўтказиш Бепул
21 Бюджет ташкилотларининг бюджет ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш Бепул
22 Хўжалик юритувчи субъектлар ҳисобварақларидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни ўтказиш Бепул
23 Ҳисобварақларга хизмат кўрсатиш бўйича бир ойлик абонент тўлови Бепул
24 Аккредитив ҳисобварағини очиш БҲМнинг 1 баробари
25 Аккредитив ҳисобварағи шартларини ўзгартириш ёки уни бекор килиш бекор қилиш бепул, шартларини ўзгартириш БҲМнинг 1 баробари
26 Аккредитив ҳисобварағини тасдиқлаш Бепул
27 Мижоз ҳисобварағининг ҳолати тўғрисида маълумотнома бериш ёки тасдиқлаш БҲМнинг 10 фоизи
28 Ҳисобварақ орқали амалга оширилган тўловлар ҳақида кўчирма олиш (выписка) Бепул
29 Мижоз талабига кўра сўровномалар тайёрлаш ва жўнатиш БҲМнинг 10 фоизи
30 Таъсис ҳужжатларига асосан ҳисобварағини ўзгартириш Бепул
31 Электрон тўловлар ўтказиш Ахборотлаштириш Бош Маркази харажатларининг 1,5 баробари
III. Банк карталарига хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
32 Иш ҳақи, стипендия, пенсия, нафақа учун маҳаллий банк карталарини очиш Бепул
33 Умумий тартибда маҳаллий банк карточкаларини очиш Uzcard тизимида БҲМнинг 15 фоизи
Humo тизимида 10 000 cўм
34 Маҳаллий банк карталарини муддати ўтганда алмаштириш Uzcard тизимида БҲМнинг 15 фоизи
Humo тизимида 10 000 сўм
35 Маҳаллий банк карталарини йўқотилган ёки шикастланганда Uzcard тизимида БҲМнинг 15 фоизи
Humo тизимида 10 000 сўм
36 Маҳаллий банк карталарини банк кассалари орқали тўлдириш Бепул
37 Маҳаллий банк карталаридан нақд пул бериш
1 Ўзи эмиссия қилган, банк карталаридан банк кассаси орқали бепул Бепул
2 Ўзи эмиссия қилган, банк карталаридан банкоматлар орқали 1 фоиз
3 Бошқа банк карталаридан банк кассасидан ва банкоматлар орқали 1 фоиз
4 Пенсионерларнинг банк карталаридан банк кассасидан ва банкоматлар орқали бепул
38 Сўм пластик карточкага накдсиз келиб тушган маблагларини кирим қилиш Бепул
39 Маҳаллий банк карталари орқали тўловлар амалга ошириш (карта эгасидан олинадиган комиссия) Бепул
40 Маҳаллий банк картасини СТОП листга кўйиш Бепул
41 Маҳаллий банк карта блокка тушган ҳолда қайта активлаштириш Бепул
42 Корпоратив банк картаси очиш Uzcard тизимида БҲМнинг 15 фоизи
Humo тизимида 10 000 сўм
43 Корпоратив банк картасини алмаштириш Uzcard тизимида БҲМнинг 15 фоизи
Humo тизимида 10 000 сўм
44 Корпоратив банк картасини тўлдириш 0,5 фоиз
45 Корпоратив банк картасидан чиқим қилиш Бепул
46 Корпоратив банк картасини СТОП листга кўйиш Бепул
47 Корпоратив банк картасини блокка тушган ҳолда қайта активлаштириш Бепул
48 Корпоратив банк картасидан кўчирма бериш БҲМнинг 10 фоизи
49 Жисмоний шахсларга ҳалқаро тўлов картасини очиш ХПК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар+БҲМнинг 30 фоизи
50 Жисмоний шахсларнинг ҳалқаро тўлов картасини тўлдириш Бепул
51 Жисмоний шахсларга ҳалқаро тўлов картасини СТОП листга қўйиш ХПК стоп листга қўйиш бўйича харажатлар ва хорижий банклар томонидан қилинган почта харажатлари
52 Жисмоний шахсларга чет эл валютасидаги картасини йўқотганда ёки шикаст етказганда алмаштириш ХПК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар, хорижий банклар томонидан қилинган почта харажатлари + БҲМнинг 50 фоизи
53 Жисмоний шахсларга ҳалқаро тўлов картасини муддати ўтганда алмаштириш ХПК эмиссия қилиш ва унга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар + БҲМнинг 30 фоизи
54 “Uzcard” ва“Humo” тўлов тизимларининг терминаллари ижараси Бепул
55 “Uzcard” ва“Humo” тўлов тизимларининг тўлов терминаллари айланмалари бўйича банк комиссияси (махаллий банк карталарининг эквайринги) 0,2 фоиз
56 Тўлов терминалларини таъмирлаш ёки алмаштириб бериш Таъмирлаш харажати+БҲМ 1 баробари миқдори; Йўқолган ёки яроқсиз ҳолда, қолдиқ қиймати ҚҚС қўшилган ҳолда+БҲМ 1 баробари
57 “Humo” тизимининг тўлов терминалларига ўрнатилган банк корпоратив сим карталари бўйича абонент тўловини қоплаш (маҳаллий банк карталарининг эквайринги) Мобил алоқа операторининг тегишли тарифига асосан
58 Тўлов терминаллари айланмалари бўйича банк комиссияси (ҳалқаро тўлов карталарининг эквайринги) Келишув асосида
59 E-POS терминаллари бўйича банк комиссияси Ўтказма суммасидан 1 фоиз
60 "UAEB Mobile" мобил иловаси орқали:
1 “Ўзагроэкспортбанк” АТБ томонидан чиқарилган банк карталари ўртасида ўзаро пул ўтказиш, (Р2Р) Бепул
2 Бошқа банклар томонидан чиқарилган карталарга пул ўтказиш, (Р2Р) 0.5%
3 Кредитларни сўндириш: “Ўзагроэкспортбанк” АТБ кредитлари –бепул, бошқа банклар томонидан берилган кредитлар - 0.3%
4 Бюджет, коммунал, алоқа хизматлари, Истеъмол товарлари ва кўрсатилган хизматлар учун бир марталик тўловлар, жумладан, QR тўлов Бепул
IV. Хорижий валютадаги хизматлар учун ундириладиган ҳақлар
Юридик шахсларнинг хорижий валютадаги ҳисобварақларига хизмат кўрсатиш
61 Барча турдаги валюта ҳисобварақларни очиш ва ёпиш Бепул
62 Ҳисобварақдан кўчирмани хат орқали юбориш БҲМ нинг 15%
63 Юридик шахслар ҳисобрақамига нақд хорижий валюта қабул қилиш Бепул
64 Норезидентлардан маҳсулот ва хизматлар тўлови учун нақд хорижий валютани қабул қилиш Суммадан 0.1%
65 Мижоз талабига кўра ҳужжатлардан кўчирма дубликатини бериш БҲМ нинг 15%
66 Республикадан ташқарига хорижий валютада пул ўтказмалари 0,1% + СВИФТ/телекс харажатлари; максимум – БҲМ нинг 10 баробари
67 Бир банк тизими ичида валютада пул ўтказмалари БҲМ нинг 10 %
68 Республика ҳудуди бўйлаб валютада пул ўтказмалари (бошқа банкларга) Суммадан 0,1%; максимум - БҲМ 1 баробари + СВИФТ/телекс харажатлари.
69 Тўлов топшириқнома қабул қилиб олинганидан сўнг, ўтказма шартларининг ўзгариш БҲМ нинг 75 % + СВИФТ/телекс харажатлари.
70 Ўтказмани бекор қилиш ва орқага қайтарилиши БҲМ нинг 75 % + СВИФТ/телекс харажатлари.
71 Тўлови рад этилган ёки тўланмаган ҳужжатларни қайтариш СВИФТ/телекс харажатлари.
72 Юридик шахс ҳисоб рақамидан нақд хорижий валюта ечиб бериш 0,3%
73 Бир валютани бошқа валютага айирбошлаш 0,5%
74 Ички валюта бозорида валюта олди сотди битимлари бўйича воситачилик ҳақи 0,3%
75 Юридик шахслардан хорижий валюта сотиб олиш 0,1%
76 Банкнинг ўз валюта резервидан юридик шахсларга хорижий валютани сотиш 0,3%
77 ЯТТларниниг ҳисоб рақамига тушган хорижий валютани ечиб бериш 0,3%
78 ЯТТларниниг ҳисоб рақамига тушган хорижий валютани бошқа валютага алмаштириш 1%
Инкассо амалиётлари
79 Соф инкассо БҲМнинг 2 баробари + хорижий банк харажатлари
80 Инкассога тўлов ҳужжатларини қабул қилиш БҲМнинг 1,5 баробари
81 Импорт ҳужжатли инкассони қабул қилиш ва тасдиқлаш БҲМнинг 1,5 баробари + хорижий банк харажатлари
82 Тўлови амалга оширилмаган ҳужжатларни қайтариб юбориш БҲМнинг 1,5 баробари + СВИФТ/телекс харажатлари
83 Инкассо ҳужжатларни текшириш ва жўнатиб юбориш БҲМнинг 2 баробари
84 Инкассо шартлари ўзгариши ва бекор қилиниши БҲМнинг 1 баробари
SWIFT хизматлари
85 Республика ташқарисида БҲМнинг 75 фоизи
86 Республика ҳудудида БҲМнинг 30 фоизи
Импорт- аккредитив хизмати
87 Бошқа банкларга аккредитивларни авизолаш БҲМнинг 2 баробаригача
88 Аккредитив очиш Суммадан 1 фоиз
89 Эмитент банк сўровига асосан аккредитивни тасдиқлаш БҲМнинг 1 баробари
90 Аккредитив ҳужжатларини текшириш ва аккредитив бўйича тўловлар Қопланган - 0.2 фоиз, қопланмаган – келишув асосида
91 Аккредитив шартларини ўзгартириш БҲМнинг 2 баробаригача
92 Аккредитивни бекор қилиш БҲМнинг 2 баробаригача
Экспорт- аккредитив хизматлари
93 Дастлабки авизолаш БҲМнинг 2 баробари
94 Аккредитивни тасдиқлаш Қопланган - йиллик 0.8 фоиз, қопланмаган – келишув асосида
95 Аккредитивни авизолаш БҲМнинг 2 баробари
96 Аккредитив ҳужжатларни қабул қилиш ва таҳлил қилиш Хорижий банк харажатлари + СВИФТ/телекс харажатлари +ҳар бир хужжат тури бўйича БҲМнинг 0,5 баробаригача
97 Аккредитив шартларини ўзгартириш Хорижий банк харажатлари+СВИФТ/ телекс харажатлари +ҳар бир хужжат тури бўйича БҲМнинг 2 баробаригача
98 Аккредитивни бекор қилиш Хорижий банк харажатлари + СВИФТ/телекс харажатлари +ҳар бир хужжат тури бўйича БҲМнинг 2 баробаригача
99 Юридик шахсларга хорижий валюта сотиш Келишувга асосан
Жисмоний шахсларга хорижий валютада хизмат кўрсатиш
100 Ҳисобварақлар очиш ва ҳужжатларни юритиш Бепул
101 Омонат дафтарчасини бериш Бепул
102 Мижоз омонат ҳисобварағига маблағларни нақд ва нақдсиз кирим қилиш Бепул
103 Фуқаролар буюртмасига кўра омонатларни қидириш Бепул
104 Омонатни ўз номига банкнинг бошқа филиалига ўтказиш Бепул
105 Омонатни ўз номига республика ҳудудидаги бошқа банкларга ўтказиш 0,1% + СВИФТ харажатлари
106 Жисмоний шахс фойдасига маблағларни электрон тарзда валюта ҳисобварағидан чет элга ўтказиш 0,5% + СВИФТ харажатлари
107 Юридик шахс фойдасига маблағларни электрон тарзда валюта ҳисобварағидан чет элга ўтказиш 0,5% + СВИФТ харажатлари
108 Мижоз талабига кўра кўчирма ва ҳисобварақ ҳолати бўйича маълумот тақдим қилиш БҲМнинг 15%
109 Омонат ҳисобварағидан ечилган хорижий валютадаги маблағларни хорижга олиб чиқиш учун рухсатномалар бериш БҲМнинг 30%
110 Йўқотилган ҳисобварақ дафтарчаси ўрнига бошқасини бериш БҲМнинг 10%
Пул ўтказмалари
111 Республикадан ташқаридаги оддий ўтказмалар 0,2 фоиз + СВИФТ харажатлари
112 Тўлов топшириқномалари қабул қилинганидан сўнг, тўлов шартларининг ўзгариши БҲМнинг 50 фоизигача + хорижий банк харажатлари
V. Пул муомаласи бўйича хизмат кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
113 Нақд пул маблағини бериш - иш ҳақи, нафақа, пенсия, стипендия ва унга тенглаштирилган тўловлар Бепул
114 Нақд пул маблағини бериш - юридик шахс ва хусусий тадбиркорларга топширилган (нақд пул ва терминаллар орқали) тушумлари доирасида 44-рамз 1 фоиз
115 Нақд пул маблағини бериш - хусусий тадбиркорларга хисобварағларига келиб тушган нақдсиз пул маблағи ҳисобидан 45-рамз 1 фоиз
116 Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, сотиб олиш, қайта ишлаш ва ички бозорни таъминловчи тайёрлов корхоналарга нақд пул маблағларини ечиб бериш 46-рамз 1 фоиз
117 Экспорт фаолияти билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектлари нақд пул маблағларини ечиб бериш 0.5 фоиз
118 Хўжалик субъектларига дивидендларни тўлаш учун берилган накд пуллар 51-рамз 1 фоиз
119 Бошқа максадлар учун берилган нақд пуллар 53-рамз 2 фоиз
120 Нақд пулда берилган кредитлар 54-рамз 1 фоиз
121 Бошқа мақсадлар кўрсатилган ҳолда нақд пулсиз келиб тушган омонатларга берилган накд пуллар 55-03 рамз 2 фоиз
122 Инкассация қилинган тушумни қабул қилиш ва қайта санаш Бепул
123 Инкассатор халтасига маблағларни нотўғри жойлаштирилганда далолатнома тузиш Бепул
124 Нақд пул чек дафтарчасини рўйхатга олиш БҲМнинг 10 фоизигача
125 Йўқотилган чек дафтарчаси ўрнига янги чек дафтарчасини бериш БҲМнинг 1 баробаригача
VI. Интерактив хизматлар кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
126 Интернет банкинг билан амалиётлар 30 000 сўм
127 Mobil-internet банкинг билан амалиётлар 20 000 сўм
128 СМС-информер билан амалиётлар 15 000 сўм
VII. Жисмоний шахсларга чакана банк хизматлари кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
129 Омонат ҳисоб рақам очиш Бепул
130 Фуқаролар буюртмасига кўра омонатларни қидириш Бепул
131 Омонат дафтарчасини йўқотганлиги учун жарима БҲМнинг 10 фоизи
132 Мижоз ўз квитанциясини йўқотганда, тўловларни тўлаганлиги ҳақида маълумотнома бериш БҲМнинг 10 фоизи
133 “Ўзагроэкспортбанк” АТБ кредитларининг асосий қарзи ва фоиз тўловлари бўйича бир марталик тўловлар Нақд пулда ва пластик картадан - бепул
134 Бошқа банкларнинг кредитлари бўйича асосий қарзи ва фоиз тўловлари учун бир марталик тўловлар Нақд пулда суммадан 0.5%, пластик картадан - бепул
135 Алимент тўлаш учун тўловлар Бепул
136 Жисмоний шахслар томонидан бошқа бир марталик тўловларни амалга ошириш Бир банк тизимида - нақд пулда ва пластик картадан бепул
137 Омонат маблағларини бошқа банка ўтказиш Бошқа банкларга - нақд пулда суммадан 0.5%, пластик картадан бепул 0.3 фоиз
138 Нақд пулсиз маблағларни омонатга кирим қилиш Бепул
139 Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни пластик карталардан нақд пулсиз маблағларни омонатга кирим қилиш Бепул
140 Омонат ҳисоб рақамига пул маблағларини тушириш Бепул
141 Жисмоний шахсларнинг пул маблағларини ҳалқаро пул ўтказмалари орқали чет элга ўтказиш ҳамкор билан тузилган шартномага асосан
142 Жисмоний шахсга хориждан ёки Ўзбекистондаги бошқа тижорат банкларидан омонатига келиб тушган хорижий валютани нақд шаклда бериш 0.5 фоиз
143 Элчихонага бериладиган маълумотнома БҲМнинг 10 фоизи
144 Омонат дафтаридаги амалиётлар ва қолдиғи ҳақида омонатчига ёки омонатчининг қонуний вакилига (ДСҚ, Элчихона ва бошқалар) тасдиқланган маълумотнома бериш БҲМнинг 10 фоизи
Мижоз аризасига кўра омонат ҳисоб рақамидан нақд пулсиз кўринишда маблағларни ўтказиш
145 Кредит сўндиришга Бепул
146 Ҳаракатсиз ҳисоб рақамларига Бепул
147 Бир тизимдаги омонат ҳисоб рақамларига Бепул
148 Бошқа тизимдаги омонат ҳисоб рақамларига 0,5 фоиз
149 Бир банк тасарруфидаги филиалларга бошқа банклардан келиб тушган маблағлар талаб қилиб олингунча, муддатли ва жамғарма омонатларига ўтказиш Бепул
150 Дивиденд, ижара, хомийлик, гонарар, суғурта ва бошқа кўринишида келиб тушган маблағларни чиқариш 0,5 фоиз
Касса хизматлари
151 Ойлик ва унга тенглаштирилган тўловлар Бепул
152 Омонат фоизлари ва асосий суммаси Бепул
153 Жисмоний шахсларга ипотека кредити олиш учун бошланғич бадали қайтариб берилганда Бепул
154 Суд ижроси муассасаси томонидан ижро талабномасига асосан келиб тушган маблағларни омонат ҳисобварақларидан бериш 0,5 фоизгача
155 Суд қарори ижроси натижасида келиб тушган гаров пулларини фуқароларга омонат ҳисобварақларидан бериш 0,5 фоизгача
156 Кредит қайтмаслиги туфайли банк томонидан гаровга (балансга) қабул қилинган мол-мулкларни сотиб олишга шакллантирилган маблағлар бўйича Бепул
157 Бир тизимдаги банкларнинг бошқа филиалларидан омонатларни ечиб олиш Бепул
VIII. Бошқа турдаги хизматлари кўрсатишда ундириладиган хизмат ҳақлари
158 Кафолат ҳужжатларини кўриб чиқиш 1 фоизгача
159 Кафолат суммасини кўпайтириш ва амал қилиш муддатини узайтириш Келишувга асосан
160 Авизолаш ёки кафолатни банкнинг мажбуриятисиз ўтказиб бериш БҲМнинг 2 баробаригача
161 Кафолатларнинг шартини сумма ва муддатни ўзгартирмаган ҳолда ўзгартириш Бепул
162 Ташкилотлар (Алоқа компаниялари) фойдасига коммунал тўловлар қабул қилинган суммалар учун 0-2 фоизгача
163 Тендерда қатнашиш учун кафолат (объект бошлангич нархи 2% гача) Дастлаб БҲМнинг 2 баробаригача, ғолиб бўлганда БҲМнинг 5 баробаригача
164 Қопланган кафолат хатини бериш Келишув асосида